Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aphodius (Agolius) limbolarius Reitter, 1892
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek obejmujący zasięgiem górskie rejony w środkowej i południowej części Europy, gdzie występuje na izolowanych stanowiskach. Według A. Horiona (1958) jest on reliktem glacjalnym, który podczas polodowcowego optimum termicznego wkroczył do małych enklaw wysokogórskich (w Alpach dociera do wysokości około 2400 m n.p.m.). W Polsce dotychczas nie stwierdzony, lecz istnieje możliwość jego występowania w Sudetach Wschodnich, gdyż najbliższe izolowane stanowisko znane jest z Pradziada. Ogólnikowe wzmianki o występowaniu na Śląsku, w Sudetach i Beskidach oparte są właśnie na tym stanowisku leżącym w odległości około 30 km od naszej granicy. Łowiony sporadycznie w ekskrementach jeleni i kozic.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.