Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aphodius (Agolius) mixtus Villa A. et Villa J.B., 1833
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek rozsiedlony głównie w strefie subalpejskiej i alpejskiej prawie wszystkich gór Europy środkowej i południowej (Pireneje, Alpy, Apeniny, Karpaty). W Polsce zasiedla Tatry na wysokościach mniej więcej od 1200 do 2000 m n.p.m. oraz Babią Górę. Doniesienie F. Hildta (1896) o znalezieniu go w Zakopanem (wysokość około 800-1000 m n.p.m.) opiera się prawdopodobnie na okazie zniesionym wodami z wyżej położonego stanowiska, natomiast wzmianka o stanowisku w Skierniewicach, na Nizinie Mazowieckiej wydaje się być niewiarygodna. Poławiany najczęściej w czerwcu i lipcu w odchodach owiec, kozic i świstaków, niekiedy także w próchnicy wśród korzeni roślin zielnych i traw.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 9 Nizina Mazowiecka Skierniewice Hildt 1896
KFP 9 Beskid Zachodni Babia Góra Pawłowski J. 1967, Pawłowski J. 1968, Stebnicka 1976, Stebnicka 1976b
KFP 9 Kotlina Nowotarska Zakopane Hildt 1896
KFP 9 Tatry Miller 1859b, Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Łomnicki M.A. 1886, Kiesenwetter 1870, Reitter 1870b, Letzner 1874b, Hildt 1916, Tenenbaum 1925b, Stebnicka 1976, Stebnicka 1976b
KFP 9 «Karpaty» Łomnicki M.A. 1884, Daniel K. 1902, Schmidt A. 1910, Łomnicki M.A. 1913

Uwagi:
Nizina Mazowiecka: Stanowisko wątpliwe