Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aphodius (Chilothorax) tessulatus (Paykull, 1798)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek rozsiedlony głównie w południowej, zachodniej i środkowej części Europy, znany również ze Szwecji południowej, jednej prowincji Finlandii, z Kaukazu i Azji Mniejszej. Wszędzie, również w Polsce, rzadko i sporadycznie spotykany, notowany z nielicznych rozproszonych stanowisk. Stanowisko w Ojcowie, podane przez Z. Stebnicką (1976) nie było uprzednio publikowane. Zasiedla głównie tereny leśne, zarówno na niżu, jak i w górach, rzadziej występuje na otwartych pastwiskach. Poławiany jesienią, zimą i wczesną wiosną w ekskrementach dzikich zwierząt i owiec, wśród rozkładających się szczątków roślinnych i w gnijących grzybach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 9 Pobrzeże Bałtyku Koszalin Lüllwitz 1916
KFP 9 Pojezierze Pomorskie Kruszyca-Sicko Schmidt G. 1935
KFP 9 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1910, Szulczewski 1922
KFP 9 Nizina Mazowiecka Warszawa-Saska Kępa Hildt 1896
KFP 9 Nizina Mazowiecka Paszcza Białowieska Karpiński 1956
KFP 9 Górny Śląsk Murcki Nowotny 1923d
KFP 9 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Ojców Stebnicka 1976
KFP 9 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Czajowice koło Ojcowa Stebnicka*
KFP 9 Sudety Zachodnie Letzner 1849g, Letzner 1871, Letzner 1888, Leder 1872, Gerhardt 1910
KFP 9 Sudety Wschodnie Lądek-Zdrój Letzner 1888, Gerhardt 1910
KFP 9 Beskid Zachodni Babia Góra Pawłowski J. 1967, Pawłowski J. 1968
KFP 9 Polska Łomnicki M.A. 1913, Stebnicka 1976
KFP 9 «Pomorze» Schmidt W.L. 1840d, Horion 1958
KFP 9 «Prusy» Siebold 1847, Lentz 1857, Lentz 1879
KFP 9 «Śląsk» Weigel 1806, Kuhnt 1912, Horion 1958
KFP 9 «Galicja Wschodnia» Nowicki M. 1858