Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aphodius (Nimbus) affinis Panzer, 1823
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek rozmieszczony głównie w południowej części Europy i w zachodniej części Afryki Północnej, na północ docierający do Austrii, a na wschód do Ukraińskiej SRR. W Polsce dotychczas nie stwierdzony. Ogólnikowa wzmianka M. Łomnickiego o występowaniu omawianego gatunku u nas opiera się na danych odnoszących się do znaleziska w okolicy Sokala na Wołyniu (Ukr. SRR). Stanowisko to leży w odległości około 20 km od naszej linii granicznej, istnieje więc możliwość znalezienia tego chrząszcza w południowo-wschodniej części naszego kraju. Spotykany w ekskrementach końskich i ludzkich.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 9 Polska Łomnicki M.A. 1913