Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aphodius (Nimbus) contaminatus (Herbst, 1783)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek zamieszkujący Afrykę Północną, zachodnią, południową i środkową część Europy oraz południową część Fennoskandii, notowany nadto z Kaukazu i Palestyny. W Polsce jest chrząszczem nadzwyczaj rzadko spotykanym, notowanym z nielicznych stanowisk. Dane ze Śląska winny być potwierdzone, gdyż J. Gerhardt (1891c) i A. Horion (1958) wątpią o występowaniu omawianego gatunku na tym obszarze. Wzmianki dawnych autorów o znalezieniu Aphodius contaminatus (Herbst) w Wąsoszu na Śląsku należy właściwie odnieść do Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej. Poławiany późną jesienią i wiosną, przeważnie w świeżych ekskrementach bydła i koni.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 9 Pobrzeże Bałtyku Lüllwitz 1916, Bartoszyński 1937
KFP 9 Pojezierze Pomorskie Schmidt G. 1936, Horion 1958
KFP 9 Pojezierze Mazurskie Ostróda Lentz 1879, Horion 1958
KFP 9 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Letzner 1871, Letzner 1888, Leder 1872, Gerhardt 1910
KFP 9 Nizina Mazowiecka Warszawa-Saska Kępa Hildt 1896
KFP 9 Nizina Mazowiecka Warszawa Łomnicki M.A. 1913, Stebnicka 1976
KFP 9 Roztocze Tenenbaum 1918, Stebnicka 1976
KFP 9 Beskid Zachodni Babia Góra Pawłowski J. 1967
KFP 9 «Pomorze» Herbst 1783, Gmelin 1790, Schmidt W.L. 1840d, Schmidt A. 1908, Schmidt A. 1910, Stebnicka 1976
KFP 9 «Prusy» Kugelann 1792, Illiger 1798, Siebold 1847, Lentz 1857
KFP 9 «Prusy Wschodnie» Seidlitz 1888
KFP 9 «Śląsk» Weigel 1806, Kuhnt 1912, Horion 1951, Stebnicka 1976
KFP 9 «Beskidy» Wanka 1927

Uwagi:
«Pomorze»: — terra typica! dla Scarabaeus contaminatus Herbst;