Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aphodius (Nimbus) obliteratus Panzer, 1823
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek rozprzestrzeniony w zachodniej, środkowej i południowej części Europy, znany również z Zakaukazia. W Polsce znany tylko z jednego stanowiska na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej, dane te jednak winny być potwierdzone nowymi materiałami. Ogólnikowe doniesienia L. F. Hildta (1896) i M. Łomnickiego (1913) o występowaniu w Polsce kwestionuje L. Hildt (1916). Również A. Horion (1958) wątpi o występowaniu omawianego gatunku na Pomorzu, Śląsku i w Prusach, prostując w ten sposób wcześniejsze (1951) ogólnikowe doniesienie odnośnie tych obszarów. Znajdowany wczesną wiosną i późną jesienią w ekskrementach różnych zwierząt, wśród rozkładających się szczątków roślinnych, w kompoście i na padlinie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.