Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aphodius (Melinopterus) circumcinctus Schmidt, 1840d
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek pontyjsko-pannoński, znany z Kirgizji, Krymu, Ukrainy, Węgier, Austrii i Czechosłowacji. Z uwagi na rozmieszczenie ogólne i warunki środowiskowe, w jakich jest spotykany, obydwa znane stanowiska w Polsce są wątpliwe, w związku z czym niektórzy autorzy (Horion 1958 i Stebnicka 1973, 1976) wątpią w występowanie tego gatunku w naszym kraju. Możliwe jest jednak odnalezienie go w Polsce południowo-wschodniej, np. na Roztoczu lub w okolicy Przemyśla. Zasiedla tereny nizinne i pagórkowate, gdzie poławiany jest od marca do maja w norach susłów, niekiedy również w ekskrementach kopytnych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: Warszawa-Bielany (Łomnicki M.A. 1913); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Częstochowa (Lgocki 1908); «Karpaty» (Hildt 1896)