Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aphodius (Esymus) merdarius (Fabricius, 1775)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek rozsiedlony prawie w całej Europie, prócz północnych części Fennoskandii, znany nadto z Azji Mniejszej, Zakaukazia, Łanu i Turkiestanu. W Europie w miarę posuwania się na zachód i południe coraz częściej spotykany. W Polsce zasiedla tereny nizinne i niższe położenia górskie na całym obszarze. Występuje, niekiedy licznie, od kwietnia do czerwca na ciepłych miejscach trawiastych, przeważnie w świeżych ekskrementach krów i koni.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 9 Pobrzeże Bałtyku Koszalin Lüllwitz 1916
KFP 9 Pojezierze Mazurskie Ełk Horion 1958
KFP 9 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Horion 1958
KFP 9 Podlasie Białystok Roubal 1910b
KFP 9 Podlasie Mielnik nad Bugieni Stebnicka*
KFP 9 Puszcza Białowieska Karpiński 1949d, Karpiński 1956
KFP 9 Dolny Śląsk Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910
KFP 9 Wzgórza Trzebnickie Letzner 1871, Letzner 1888
KFP 9 Górny Śląsk Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910
KFP 9 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kraków-Błonia Kotula 1873
KFP 9 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Krzemionki koło Krakowa Łomnicki M.A. 1886
KFP 9 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Podgórki koło Krakowa, Ojców, Dulowa koło Krzeszowic Stebnicka*
KFP 9 Wyżyna Małopolska Góry Pieprzowe koło Sandomierza Stebnicka*
KFP 9 Wyżyna Lubelska okolice Puław Jakobson 1915b
KFP 9 Roztocze Panasówka woj. Zamość Tenenbaum 1913
KFP 9 Nizina Sandomierska okolice Tarnowa Viertl 1872
KFP 9 Nizina Sandomierska Zarzecze koło Jarosławia Łomnicki M.A. 1886
KFP 9 Beskid Zachodni Cieszyn Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910
KFP 9 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1937
KFP 9 Beskid Wschodni Korczyna koło Krosna Stebnicka*
KFP 9 Tatry Nowicki M. 1973
KFP 9 Polska Hildt 1896, Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Stebnicka 1976
KFP 9 «Prusy» Kugelann 1792, Illiger 1798, Siebold 1847, Lentz 1857
KFP 9 «Śląsk» Sturm 1805, Weigel 1806, Schmidt W.L. 1840d, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Schmidt A. 1908, Schmidt A. 1910, Gerhardt 1910c, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913
KFP 9 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 9 «Galicja Zachodnia» Nowicki M. 1873
KFP 9 «Galicja Wschodnia» Nowicki M. 1858
KFP 9 «Karpaty» Nowicki M. 1873
KFP 9 «Hrabstwo Kłodzkie» Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910