Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aphodius (Amidorus) tomentosus (Muller, 1776)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek rozmieszczony głównie w północno-wschodniej części Europy oraz na Syberii, poza tym notowany z nielicznych stanowisk w Danii, Szwecji południowej i Finlandii. Wszędzie, również w Polsce, rzadko i sporadycznie spotykany. Notowany u nas z nielicznych rozproszonych stanowisk, przy tym dane z Pobrzeża Bałtyku, Pojezierza Mazurskiego i Śląska Górnego opierają się na znaleziskach sprzed przeszło stu lat i dlatego wymagają potwierdzenia nowymi materiałami. Pojawia się w maju. Poławiany w ekskrementach krów, owiec, ludzi i dzikich zwierząt.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 9 Pobrzeże Bałtyku Dommer 1850, Lentz 1857, Lentz 1879
KFP 9 Pojezierze Pomorskie Schmidt G. 1935, Horion 1958
KFP 9 Pojezierze Mazurskie Zaddach 1848, Lentz 1857, Lentz 1879
KFP 9 Nizina Mazowiecka Illiger 1801, Harold 1874, Warda 1920, Tenenbaum 1923
KFP 9 Puszcza Białowieska Karpiński 1956
KFP 9 Górny Śląsk Łubowice koło Raciborza Roger 1856
KFP 9 Wyżyna Lubelska Gościeradów Hildt 1916
KFP 9 «Pomorze» Schmidt W.L. 1840d, Erichson 1848, Bach 1851, Zebe G. 1852, Gutfleisch 1859, Harold 1874, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Schmidt A. 1908, Reitter 1909, Kuhnt 1912, Schmidt G. 1935, Horion 1951
KFP 9 «Prusy» Sturm 1805, Schmidt W.L. 1840d, Siebold 1847, Zebe G. 1852, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Reitter 1909, Łomnicki M.A. 1913, Tenenbaum 1923, Horion 1951