Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aphodius (Mendidaphodius) makolskii Roubal, 1936b
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek o nie znanym rozmieszczeniu ogólnym; opisany z Zaleszczyk (Ukraińska SRR), niedawno odkryty w Gródku koło Hrubieszowa (woj. Zamość); jest na pewno przez Podole szerzej rozmieszczony w kierunku wschodnim i na terenach kserotermicznych w kierunku zachodnim. Bionomia nie znana z powodu skrytego sposobu życia w zamieszkałych norach susłów
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 9 Wyżyna Lubelska Gródek Stary koło Hrubieszowa Szymczakowski i Stebnicka 1972, Stebnicka 1976