Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aphodius (Phalacronothus) paracoenosus Balthasar et Hrubant, 1960
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek stosunkowo niedawno opisany, znany z nielicznych stanowisk, w środkowej, wschodniej i południowo-wschodniej części Europy oraz w Azji Mniejszej. W Polsce niedawno odkryty; według Z. Stebnickiej (1976) występuje na całym obszarze, jednak brak jeszcze udokumentowanych danych z wielu krain, zwłaszcza z północnej części kraju. Postacie dorosłe poławiano od maja do lipca na różnego typu glebach w ekskrementach krów, owiec i dzikich zwierząt.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.