Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aphodius (Phalacronothus) paracoenosus Balthasar et Hrubant, 1960
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek stosunkowo niedawno opisany, znany z nielicznych stanowisk, w środkowej, wschodniej i południowo-wschodniej części Europy oraz w Azji Mniejszej. W Polsce niedawno odkryty; według Z. Stebnickiej (1976) występuje na całym obszarze, jednak brak jeszcze udokumentowanych danych z wielu krain, zwłaszcza z północnej części kraju. Postacie dorosłe poławiano od maja do lipca na różnego typu glebach w ekskrementach krów, owiec i dzikich zwierząt.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Stebnicka 1973); Nizina Mazowiecka (Stebnicka 1973); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Stebnicka 1973), Podgórki koło Krakowa (Stebnicka*); Wyżyna Małopolska: Góry Pieprzowe koło Sandomierza (Stebnicka*); Wyżyna Lubelska: Gródek koło Hrubieszowa (Stebnicka 1973); Nizina Sandomierska: Puszcza Niepołomicka (Stebnicka 1973); Beskid Zachodni (Stebnicka 1973); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Stebnicka 1973); Pieniny: Podłaźce (Stebnicka 1976b); Polska (Stebnicka 1976, Stebnicka 1976b)