Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aphodius (Phalacronothus) pusillus (Herbst, 1789)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Pospolity, szeroko rozmieszczony gatunek palearktyczny, na wschód sięgający do Japonii; w Europie na północ docierający do koła podbiegunowego, a na południu występujący głównie na terenach górzystych w strefie subalpejskiej i alpejskiej. W Polsce, choć nie znany jeszcze ze wszystkich krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze. Zasiedla gleby różnych typów; odżywia się ekskrementami krów, owiec i kóz, rzadziej dzikich zwierząt. Postacie dorosłe pojawiają się wczesną wiosną. Żerujące larwy spotyka się w odchodach w czerwcu, przepoczwarczenie następuje w glebie, a nowe pokolenie ukazuje się w lipcu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie (Kniephof 1913, Schmidt G. 1935, Schmidt G. 1936); Pojezierze Mazurskie: Szczytno (Stebnicka*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910); Nizina Mazowiecka (Hildt 1896, Tenenbaum 1923, Tenenbaum 1931); Podlasie: Mielnik nad Bugiem (Stebnicka*); Puszcza Białowieska (Karpiński 1956); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910); Wzgórza Trzebnickie: Oborniki Śląskie, koło Międzyborza (Letzner 1888, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1888, Lgocki 1908, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Tenenbaum 1925), Podgórki koło Krakowa, okolice Częstochowy — Mstów, Ludwinów (Stebnicka*); Wyżyna Małopolska: Góry Pieprzowe koło Sandomierza, Maszków koło Miechowa, Chęciny koło Kielc (Stebnicka*); Wyżyna Lubelska: okolice Puław (Jakobson 1915b), Gródek koło Hrubieszowa (Stebnicka*); Roztocze: Szarowola woj. Zamość (Tenenbaum 1913), Łabunie koło Zamościa (Stebnicka*); Nizina Sandomierska: Szarów i Kłaj koło Bochni, Tarnów (Stebnicka*); Sudety Zachodnie: góra Górzec (Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: góra Tuł koło Cieszyna (Stebnicka*); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1937), Krosno, Krempna i Grab woj. Krosno (Stebnicka*); Bieszczady: Wetlina (Stebnicka*); Pieniny (Tenenbaum 1931, Roubal 1936c, Stebnicka 1976b); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Stebnicka 1973, Stebnicka 1976, Stebnicka 1976b); «Pomorze» (Horion 1958); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857, Horion 1958); «Śląsk» (Schmidt A. 1908, Schmidt A. 1910, Gerhardt 1909, Gerhardt 1909e, Gerhardt 1910, Schilsky 1909, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Wschodnia» (Nowicki M. 1858); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873)

Uwagi:
«Śląsk»: — terra typica! dla Aphodius pusillus a. suturalis Gerh.;