Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aphodius (Phalacronothus) quadrimaculatus (Linnaeus, 1761)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek rozsiedlony w południowej, zachodniej i środkowej części Europy, notowany nadto z Finlandii, Kaukazu i Azji Mniejszej. W Polsce chrząszcz nadzwyczaj rzadko spotykany, znany tylko z czterech krain, przy tym dane o występowaniu na Śląsku opierają się na znaleziskach sprzed przeszło stu lat i wymagają potwierdzenia nowymi materiałami. Nie wiadomo, na jakiej podstawie Z. Stebnicka (1976) podała, że znany jest z okolic Częstochowy. Postacie dorosłe poławiano od marca do czerwca, a na terenach górzystych do sierpnia. Występuje przeważnie w ekskrementach jeleni, saren, owiec, rzadziej krów oraz w norach drobnych gryzoni.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: Skierniewice (Hildt 1916); Wzgórza Trzebnickie: Oborniki Śląskie (Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Żegiestów (Lazarko 1963); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1958); «Prusy» (Kugelann 1792, Illiger 1798, Schmidt W.L. 1840d, Siebold 1847, Schmidt A. 1908, Schmidt A. 1910, Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1888); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Horion 1951); «Galicja Wschodnia» (Nowicki M. 1858)