Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aphodius (Liothorax) plagiatus (Linnaeus, 1767)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek euro syberyjski, występujący prawie w całej Europie (nie znany z Norwegii, Szwecji północnej i Finlandii), wykazywany nadto z Kaukazu, Azji Mniejszej, Syrii i Chin zachodnich. W Polsce notowany z nielicznych stanowisk rozmieszczonych na obszarach nizinnych i pagórkowatych. Gatunek saprofagiczny, występujący głównie na glebach bagiennych i mulistych na pobrzeżach rzek, jezior i mórz. Występuje od kwietnia do czerwca, nowe pokolenie ukazuje się we wrześniu i przezimowuje. Żeruje w humusie wśród rozkładających się szczątków roślinnych; rzadko spotykany w nawozie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Schmidt G. 1935, Kleine 1940); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910, Szulczewski 1922); Nizina Mazowiecka: Jabłoń pod Otwockiem, Warszawa-Saska Kępa (Hildt 1896), Dęblin (Stebnicka*); Puszcza Białowieska (Karpiński 1956); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1907, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1852, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Lgocki 1908), Wola Justowska koło Krakowa, Czerna koło Krzeszowic (Stebnicka*); Wyżyna Małopolska: Skrzeszowice koło Miechowa (Stebnicka*); Wyżyna Lubelska: okolice Puław (Jakobson 1915b); Roztocze (Nowicki M. 1870, Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska: okolice Tarnowa (Viertl 1872), Jarosław (Stebnicka*); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla — Starzawa, Łuczyce, Nakło (Stebnicka*); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1852, Lentz 1857); «Śląsk» (Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1958); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Północna» (Nowicki M. 1873)