Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aphodius (Liothorax) plagiatus (Linnaeus, 1767)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek euro syberyjski, występujący prawie w całej Europie (nie znany z Norwegii, Szwecji północnej i Finlandii), wykazywany nadto z Kaukazu, Azji Mniejszej, Syrii i Chin zachodnich. W Polsce notowany z nielicznych stanowisk rozmieszczonych na obszarach nizinnych i pagórkowatych. Gatunek saprofagiczny, występujący głównie na glebach bagiennych i mulistych na pobrzeżach rzek, jezior i mórz. Występuje od kwietnia do czerwca, nowe pokolenie ukazuje się we wrześniu i przezimowuje. Żeruje w humusie wśród rozkładających się szczątków roślinnych; rzadko spotykany w nawozie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 9 Pobrzeże Bałtyku Koszalin Schmidt G. 1935, Kleine 1940
KFP 9 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910, Szulczewski 1922
KFP 9 Nizina Mazowiecka Jabłoń pod Otwockiem, Warszawa-Saska Kępa Hildt 1896
KFP 9 Nizina Mazowiecka Dęblin Stebnicka*
KFP 9 Puszcza Białowieska Karpiński 1956
KFP 9 Dolny Śląsk Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1907, Gerhardt 1910
KFP 9 Górny Śląsk Kelch 1852, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910
KFP 9 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kotula 1873, Lgocki 1908
KFP 9 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Wola Justowska koło Krakowa, Czerna koło Krzeszowic Stebnicka*
KFP 9 Wyżyna Małopolska Skrzeszowice koło Miechowa Stebnicka*
KFP 9 Wyżyna Lubelska okolice Puław Jakobson 1915b
KFP 9 Roztocze Nowicki M. 1870, Tenenbaum 1913
KFP 9 Nizina Sandomierska okolice Tarnowa Viertl 1872
KFP 9 Nizina Sandomierska Jarosław Stebnicka*
KFP 9 Beskid Wschodni okolice Przemyśla — Starzawa, Łuczyce, Nakło Stebnicka*
KFP 9 «Prusy» Siebold 1847, Zebe G. 1852, Lentz 1857
KFP 9 «Śląsk» Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1958
KFP 9 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 9 «Galicja Północna» Nowicki M. 1873