Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aphodius (Liothorax) sturmi Harold, 1870
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek rozpowszechniony od Algierii i Maroka przez Europę południową aż po południowe części Europy środkowej, znany także z Azji Mniejszej, Kaukazu, Armenii, Zakaukazia, Iranu i Turkiestanu. W Polsce dotychczas nie stwierdzony. Z uwagi na rozmieszczenie ogólne ogólnikowe dane z Prus są niewiarygodne. Istnieje możliwość znalezienia go w południowo-wschodniej części kraju, gdyż najbliżej położone stanowiska leżą na Podolu i w Słowacji. Warunki ekologiczne słabo poznane, w Austrii znajdowany w zewnętrznej warstwie bardzo starych i przesuszonych krowieńców.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.