Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aphodius (Oromus) alpinus (Scopoli, 1763)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek zasiedlający głównie strefę subalpejską i alpejską we wszystkich górach Europy środkowej, wykazywany nadto z Pirenejów, Apeninów i Masywu Centralnego we Francji. W Polsce występuje w całym łuku karpackim, nie znany jest jednak dotychczas z Sudetów. Poławiany od czerwca do sierpnia w ekskrementach jeleni, owiec, kóz i w norach świstaków.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.