Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aphodius (Aphodius) conjugatus (Panzer, 1794b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek rozmieszczony w południowo-wschodniej części Europy, Azji Mniejszej i Zakaukaziu, znany poza tym z izolowanych stanowisk we Włoszech, Francji i Hiszpanii. Według A. Horiona (1958) dawne doniesienia o występowaniu w Austrii i Niemczech opierały się prawdopodobnie na znalezieniu osobników zawleczonych; obecnie w tych krajach gatunek ten nie występuje. Również w Polsce z całą pewnością nie jest jeszcze stwierdzony. Jedyna wzmianka L. F. Hildta (1896) o występowaniu w Sandomierzu i Tomaszowie Lubelskim nie znalazła później potwierdzenia, a nawet ten sam autor w 1916 roku stwierdził, że „U nas niezmiernie wątpliwy". Występuje jesienią głównie na terenach górzystych. Po przezimowaniu znajdowany już w marcu, przeważnie w krowieńcach.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.