Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aphodius (Aphodius) frater Mulsant et Rey, 1870c
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek pontyjsko-pannoński, rozprzestrzeniony od południowo-wschodniej części Europy aż do Azji Środkowej, na północny zachód docierający do Austrii i Węgier; notowany również pod koniec ubiegłego wieku z jednego stanowiska na Słowacji. W Polsce dotychczas z całą pewnością jeszcze nie stwierdzony. Ogólnikowa wzmianka o występowaniu w Polsce (Łomnicki 1913) opiera się na doniesieniu L. F. Hildta (1896), że gatunek ten jest w Karpatach pospolity, co nie znalazło później nigdzie potwierdzenia. Zasiedla wilgotne, humusowe gleby. Poławiany wśród rozkładających się szczątków roślinnych.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1958); «Karpaty» (Hildt 1896)