Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aphodius (Bodilus) immundus Creutzer, 1799
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek rozprzestrzeniony głównie w środkowej i południowej części Europy, w Afryce Północnej (zwłaszcza w jej części wschodniej), w Azji Mniejszej, Syrii, Turkiestanie, Mongolii i Syberii środkowej; notowany poza tym z Danii i jednej południowej prowincji części Szwecji. W Europie Środkowej gatunek termofilny, sporadycznie i rzadko spotykany. W Polsce notowany z nielicznych rozproszonych stanowisk, głównie z kserotermicznych terenów piaszczystych i lessowych. Dane ze Śląska, oparte na znaleziskach sprzed przeszło stu lat, winny być potwierdzone nowymi materiałami. Poławiany od maja do sierpnia w ekskrementach bydła, koni i owiec.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Bartoszyński 1937); Pojezierze Pomorskie (Schmidt G. 1935, Kleine 1940); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Saska Kępa, Warszawa-Powązki (Hildt 1896), Warszawa-Bielany (Stebnicka*); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1846, Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Stebnicka*); Wyżyna Małopolska (Szymczakowski 1960, Szymczakowski 1965, Szymczakowski 1972); Wyżyna Lubelska: okolice Puław (Jakobson 1915b), Gródek koło Hrubieszowa (Stebnicka*); Roztocze: Zwierzyniec woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Beskid Zachodni: Chełmiec koło Nowego Sącza (Stebnicka*); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1937); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Stebnicka 1976); Polska Środkowa. (Szymczakowski 1965); «Pomorze» (Schmidt W.L. 1840d, Horion 1951, Horion 1958); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1852, Lentz 1857, Horion 1951, Horion 1958); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1888); «Śląsk» (Weigel 1806, Kuhnt 1912, Horion 1951, Horion 1958); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Karpaty» (Nowicki M. 1873)