Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aphodius (Bodilus) immundus Creutzer, 1799
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek rozprzestrzeniony głównie w środkowej i południowej części Europy, w Afryce Północnej (zwłaszcza w jej części wschodniej), w Azji Mniejszej, Syrii, Turkiestanie, Mongolii i Syberii środkowej; notowany poza tym z Danii i jednej południowej prowincji części Szwecji. W Europie Środkowej gatunek termofilny, sporadycznie i rzadko spotykany. W Polsce notowany z nielicznych rozproszonych stanowisk, głównie z kserotermicznych terenów piaszczystych i lessowych. Dane ze Śląska, oparte na znaleziskach sprzed przeszło stu lat, winny być potwierdzone nowymi materiałami. Poławiany od maja do sierpnia w ekskrementach bydła, koni i owiec.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 9 Pobrzeże Bałtyku Bartoszyński 1937
KFP 9 Pojezierze Pomorskie Schmidt G. 1935, Kleine 1940
KFP 9 Nizina Mazowiecka Warszawa-Saska Kępa, Warszawa-Powązki Hildt 1896
KFP 9 Nizina Mazowiecka Warszawa-Bielany Stebnicka*
KFP 9 Dolny Śląsk Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910
KFP 9 Wzgórza Trzebnickie Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910
KFP 9 Górny Śląsk Kelch 1846, Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910
KFP 9 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kraków Stebnicka*
KFP 9 Wyżyna Małopolska Szymczakowski 1960, Szymczakowski 1965, Szymczakowski 1972
KFP 9 Wyżyna Lubelska okolice Puław Jakobson 1915b
KFP 9 Wyżyna Lubelska Gródek koło Hrubieszowa Stebnicka*
KFP 9 Roztocze Zwierzyniec woj. Zamość Tenenbaum 1913
KFP 9 Beskid Zachodni Chełmiec koło Nowego Sącza Stebnicka*
KFP 9 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1937
KFP 9 Polska Łomnicki M.A. 1913, Stebnicka 1976
KFP 9 Polska Środkowa. Szymczakowski 1965
KFP 9 «Pomorze» Schmidt W.L. 1840d, Horion 1951, Horion 1958
KFP 9 «Prusy» Siebold 1847, Zebe G. 1852, Lentz 1857, Horion 1951, Horion 1958
KFP 9 «Prusy Wschodnie» Seidlitz 1888
KFP 9 «Śląsk» Weigel 1806, Kuhnt 1912, Horion 1951, Horion 1958
KFP 9 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 9 «Karpaty» Nowicki M. 1873