Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aphodius (Bodilus) sordidus (Fabricius, 1775)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek północno-palearktyczny, rozsiedlony w Europie północnej i środkowej, na wschód przez Syberię docierający do Mongolii, Chin i Japonii. W Polsce, choć nie znany jeszcze ze wszystkich krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze oprócz wyższych partii górskich. Zamieszkuje głównie tereny nizinne i pagórkowate. Występuje od czerwca do września w ekskrementach bydła, koni i owiec.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Enderlein 1908, Lüllwitz 1916, Bartoszyński 1937); Pojezierze Pomorskie: rezerwat Wierzchlas koło Torunia (Błażejewski 1956); Pojezierze Mazurskie: Wąbrzeino (Albien 1905); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Albien 1905, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933), Wieruszów (Stebnicka*); Nizina Mazowiecka: Otwock (Hildt 1896), okolice Warszawy (Tenenbaum 1923); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d, Karpiński 1956); Dolny Śląsk (Gerhardt 1888c, Gerhardt 1909, Gerhardt 1909e); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kościelec woj. Kraków (Lgocki 1908), Ojców, okolice Krakowa-Podgórki, Pychowice, Dębniki, okolice Częstochowy-Jaskrów, Sokole Góry, Mirów, Ludwinów (Stebnicka*); Wyżyna Małopolska (Lgocki 1908, Jakobson 1915b), Kruszyna koło Radomska, Radom (Stebnicka*); Góry Świętokrzyskie (Tenenbaum 1923); Wyżyna Lubelska: Puławy (Jakobson 1915b), Gródek koło Hrubieszowa (Stebnicka*); Roztocze (Nowicki M. 1870, Tenenbaum 1913), Łabunie koło Zamościa (Stebnicka*); Nizina Sandomierska: Rzeszów (Stebnicka*); Sudety Zachodnie: Karkonosze (Horion 1958); Beskid Zachodni: Kornatka koło Myślenic (Stebnicka*); Beskid Wschodni (Trella 1937); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Stebnicka 1976); «Prusy» (Kugelann 1792, Illiger 1798, Siebold 1847, Lentz 1857, Schmidt A. 1908); «Śląsk» (Weigel 1806, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Wschodnia» (Nowicki M. 1858, Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873)