Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aphodius (Agrilinus) constans Duftschmid, 1805
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek zamieszkujący głównie południową i zachodnią część Europy, na wschód docierający do Azji Mniejszej i okolic Morza Kaspijskiego; w Europie Środkowej rzadko i sporadycznie spotykany. W Polsce dotychczas z całą pewnością jeszcze nie stwierdzony, ale istnieje możliwość odkrycia go w górzystych rejonach w południowej części kraju. Ogólnikowo podany z Polski na podstawie znalezisk w Galicji Wschodniej, obecnie będących poza granicami naszego kraju. Omyłkowo wykazany z Pomorza (Stebnicka 1976) na podstawie danych odnoszących się do niewiarygodnego stanowiska w byłych Prusach Wschodnich, obecnie na terenie RFSRR. Również inne doniesienia o występowaniu w Prusach są z uwagi na rozmieszczenie ogólne niewiarygodne. Spotykany wiosną w ekskrementach dzikich zwierząt, zwłaszcza jeleni, rzadziej krów.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.