Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aphodius (Agrilinus) piceus Gyllenhal, 1808
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek borealno-górski, rozmieszczony głównie w północnej części Europy i na Syberii oraz na obszarach górzystych w Europie Środkowej, notowany również z Ałtaju. W Polsce chrząszcz bardzo rzadko spotykany; na podstawie znalezisk z ubiegłego wieku, nawet sprzed przeszło stu lat, notowany z Sudetów, niedawno znaleziony w Pieninach. Według Z. Stebnickiej (1976) dane o występowaniu w okolicy Rzeszowa i Zamościa są prawdopodobnie wynikiem mylnego oznaczenia. O wątpliwym znalezisku w Gdańsku donosi również A. Horion (1958); autor ten przypuszcza, że znalezione okazy były zawleczone z napływkami. Żyje głównie w strefie lasów górskich, przeważnie w ekskrementach dzikich zwierząt; poławiany poza tym na wyciekającym soku z drzew, wśród rozkładających się szczątków roślinnych i na padlinie drobnych zwierząt, na halach w odchodach bydła, a ponad górną granicą lasu pod kamieniami. Pojawia się w czerwcu i poławiany jest do sierpnia.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Roztocze (Tenenbaum 1918); Nizina Sandomierska: okolice Rzeszowa (Schaitter 1870); Sudety Zachodnie: Karkonosze (Kiesenwetter i Märkel 1847, Erichson 1848, Bach 1851, Zebe G. 1852, Pfeil 1866, Kiesenwetter 1870, Letzner 1870, Letzner 1871, Letzner 1888, Koltze 1873, Zacharias 1890, Gerhardt 1910, Pax 1921, Horion 1958, Noskiewicz i in. 1961); Sudety Wschodnie: Śnieżnik Kłodzki (Letzner 1888, Gerhardt 1910, Pax 1921, Horion 1958, Noskiewicz i in. 1961); Beskid Zachodni: Babia Góra (Kiesenwetter 1870, Pawłowski J. 1967); Pieniny: Trzy Korony (Stebnicka 1976b); Tatry (Kiesenwetter 1870, Nowicki M. 1873, Holdhaus i Lindroth 1939), Dolina Kościeliska (Stebnicka*); Polska (Hildt 1896, Stebnicka 1976); «Śląsk» (Harold 1863, Reitter 1909, Kuhnt 1912, Wanka 1927, Horion 1951); «Sudety» (Holdhaus 1912, Schmidt G. 1935b, Holdhaus i Lindroth 1939); «Karpaty» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1913)

Uwagi:
Roztocze: Stanowiska wątpliwe