Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aphodius (Parammoecius) gibbus Germar in Germar et Kaulfuss, 1817
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek obejmujący zasięgiem głównie wyższe pasma górskie w środkowej części Europy, w Alpach docierający do wysokości około 2500 m n.p.m. W Polsce notowany wielokrotnie na podstawie znalezisk pochodzących tylko z Sudetów sprzed przeszło stu lat, niedawno (Stebnicka 1976, 1976b) wykazany z innych naszych gór. W Tatrach dociera do strefy kosodrzewiny. Poławiany od czerwca do sierpnia w ekskrementach owiec i kóz, rzadziej bydła, a także w pobliżu nor świstaków.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 9 Sudety Zachodnie Pfeil 1866, Letzner 1871, Letzner 1888, Zacharias 1890, Gerhardt 1910, Pax 1921, Schmidt G. 1935b, Horion 1958, Noskiewicz i in. 1961
KFP 9 Sudety Wschodnie Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Łomnicki M.A. 1886, Nowicki M. 1873
KFP 9 Beskid Zachodni Stebnicka 1976b
KFP 9 Pieniny Stebnicka 1976, Stebnicka 1976b
KFP 9 Tatry Stebnicka 1976
KFP 9 Polska Łomnicki M.A. 1913
KFP 9 «Śląsk» Seidlitz 1888, Schilsky 1909, Kuhnt 1912
KFP 9 «Karpaty» Łomnicki M.A. 1884
KFP 9 «Karpaty Wschodnie» Miller 1868
KFP 9 «Sudety» Horion 1951
KFP 9 «Beskidy» Stebnicka 1976