Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Heptaulacus testudinarius (Fabricius, 1775)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek rozprzestrzeniony głównie w środkowej i zachodniej części Europy, na południe sięgający do północnych części Hiszpanii, Włoch, i Półwyspu Bałkańskiego. W Polsce znany z nielicznych rozproszonych miejscowości; dane z kilku krain wymagają potwierdzenia nowymi materiałami, gdyż wzmianki o rozmieszczeniu oparte są; na jednorazowych znaleziskach w ubiegłym stuleciu. Występuje głównie na terenach piaszczystych w suchych ekskrementach koni i owiec, w suchym oborniku i zbutwiałej słomie. Poławiany od kwietnia do czerwca i pojedynczo na jesieni.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 9 Pobrzeże Bałtyku Koszalin Lüllwitz 1916
KFP 9 Nizina Mazowiecka koło Otwocka Hildt 1896
KFP 9 Podlasie Policzna koło Kleszczel Szwałko*
KFP 9 Puszcza Białowieska Karpiński 1956
KFP 9 Dolny Śląsk Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1907, Gerhardt 1910, Horion 1958
KFP 9 Wzgórza Trzebnickie Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910
KFP 9 Górny Śląsk Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910
KFP 9 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908
KFP 9 Roztocze Nart woj. Zamość Tenenbaum 1913
KFP 9 Nizina Sandomierska Niepołomice Kotula 1873
KFP 9 Polska Łomnicki M.A. 1913, Stebnicka 1976
KFP 9 «Pomorze» Zebe G. 1852, Horion 1951
KFP 9 «Prusy» Kugelann 1792, Illiger 1798, Siebold 1847, Zebe G. 1852, Lentz 1857, Horion 1951
KFP 9 «Śląsk» Weigel 1806, Kuhnt 1912, Horion 1951
KFP 9 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 9 «Galicja Zachodnia» Nowicki M. 1873
KFP 9 «Galicja Wschodnia» Nowicki M. 1858
KFP 9 «Karpaty» Nowicki M. 1873