Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Heptaulacus villosus (Gyllenhal in Schönherr, 1806)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek rozsiedlony od Anglii i południowych, części Fennoskandii przez całą Europę środkową aż do Francji południowo-wschodniej oraz północnych części Włoch i Półwyspu Bałkańskiego, przy tym w północnej części kontynentu jest gatunkiem termofilnym, a na południu znany jest głównie z terenów wyżynnych i górskich. W Polsce chrząszcz rzadko poławiany, znany z nielicznych stanowisk tylko w dziewięciu krainach. Jest to gatunek saprofagiczny, larwy jego żyją w humusie na terenach trawiastych. Postacie dorosłe pojawiają się w czerwcu i lipcu na suchych łąkach, zboczach kserotermicznych i polanach śródleśnych. Poławiany przeważnie na trawach i w czasie lotów przed zachodem słońca.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 9 Pobrzeże Bałtyku Gdańsk-Oliwa Lentz 1879, Horion 1958
KFP 9 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Letzner 1888, Gerhardt 1910, Szulczewski 1922
KFP 9 Nizina Mazowiecka Warszawa-Wawer Hildt 1916
KFP 9 Dolny Śląsk Letzner 1871, Letzner 1888, Leder 1872, Gerhardt 1910
KFP 9 Wzgórza Trzebnickie Letzner 1871, Letzner 1888, Leder 1872
KFP 9 Górny Śląsk Bytom Nowotny i Polentz 1933, Horion 1958
KFP 9 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Rybiński 1897
KFP 9 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Dębniki i Krzemionki koło Krakowa Stebnicka*
KFP 9 Sudety Wschodnie Kłodzko Horion 1958
KFP 9 Pieniny Trzy Korony Stebnicka 1976b
KFP 9 Polska Łomnicki M.A. 1913, Stebnicka 1976, Stebnicka 1976b
KFP 9 «Prusy» Schilsky 1888, Schilsky 1909, Reitter 1909, Franz 1936, Horion 1951
KFP 9 «Śląsk» Kuhnt 1912, Horion 1951