Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Psammodius sulcicollis (Illiger, 1801)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek występujący prawie w całej Europie (nie znany z południowej części Półwyspu Bałkańskiego i skrajnych prowincji północnych Fennoskandii), podawany też z Zakaukazia. W Polsce spotykany stosunkowo rzadko, przeważnie lokalnie; notowany z połowy krain, przy tym większość danych o rozmieszczeniu opiera się na znaleziskach z ubiegłego lub początku bieżącego stulecia. Zasiedla obszary nizinne i pagórkowate. Występuje głównie na ciepłych, piaszczystych terenach, zwłaszcza na pobrzeżach morza, rzek i jezior, rzadziej na wydmach śródlądowych. Gatunek saprofagiczny, znajdowany wśród rozkładających się szczątków roślinnych, w gnijących grzybach, licznie w napływkach wiosennych, rzadziej w suchych krowieńcach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lentz 1879, Helm 1880, Varendorff 1912, Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie (Schmidt G. 1935, Schmidt G. 1936, Engel 1938); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910, Koerth 1916b, Dorn 1919, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933); Nizina Mazowiecka (Hildt 1896, Tenenbaum 1923), Warszawa-Wawer (Stebnicka*); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1888, Fein i Haase 1881, Gerhardt 1910); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1852, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kulczyński W. 1873, Lgocki 1908), Pustynia Błędowska koło Olkusza (Stebnicka*); Wyżyna Lubelska: Puławy (Jakobson 1915b), okolice Lublina (Honczarenko 1959); Roztocze: Podlesie woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska: Bochnia, Jarosław (Stebnicka*); Beskid Zachodni (Kelch 1852, Roger 1856, Reitter 1870, Wachtl 1870, Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910), Tomice koło Wadowic, Tęgoborze koło Nowego Sącza, Rytro (Stebnicka*); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1937); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Stebnicka 1976); «Pomorze» (Schmidt G. 1935b, Müller P. 1937); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1852, Lentz 1857); «Śląsk» (Schilling 1829b, Kuhnt 1912, Polentz 1942); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)