Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Psammodius sulcicollis (Illiger, 1801)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek występujący prawie w całej Europie (nie znany z południowej części Półwyspu Bałkańskiego i skrajnych prowincji północnych Fennoskandii), podawany też z Zakaukazia. W Polsce spotykany stosunkowo rzadko, przeważnie lokalnie; notowany z połowy krain, przy tym większość danych o rozmieszczeniu opiera się na znaleziskach z ubiegłego lub początku bieżącego stulecia. Zasiedla obszary nizinne i pagórkowate. Występuje głównie na ciepłych, piaszczystych terenach, zwłaszcza na pobrzeżach morza, rzek i jezior, rzadziej na wydmach śródlądowych. Gatunek saprofagiczny, znajdowany wśród rozkładających się szczątków roślinnych, w gnijących grzybach, licznie w napływkach wiosennych, rzadziej w suchych krowieńcach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 9 Pobrzeże Bałtyku Lentz 1879, Helm 1880, Varendorff 1912, Lüllwitz 1916
KFP 9 Pojezierze Pomorskie Schmidt G. 1935, Schmidt G. 1936, Engel 1938
KFP 9 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910, Koerth 1916b, Dorn 1919, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933
KFP 9 Nizina Mazowiecka Hildt 1896, Tenenbaum 1923
KFP 9 Nizina Mazowiecka Warszawa-Wawer Stebnicka*
KFP 9 Dolny Śląsk Letzner 1871, Letzner 1888, Fein i Haase 1881, Gerhardt 1910
KFP 9 Wzgórza Trzebnickie Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910
KFP 9 Górny Śląsk Kelch 1852, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910
KFP 9 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kulczyński W. 1873, Lgocki 1908
KFP 9 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Pustynia Błędowska koło Olkusza Stebnicka*
KFP 9 Wyżyna Lubelska Puławy Jakobson 1915b
KFP 9 Wyżyna Lubelska okolice Lublina Honczarenko 1959
KFP 9 Roztocze Podlesie woj. Zamość Tenenbaum 1913
KFP 9 Nizina Sandomierska Bochnia, Jarosław Stebnicka*
KFP 9 Beskid Zachodni Kelch 1852, Roger 1856, Reitter 1870, Wachtl 1870, Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910
KFP 9 Beskid Zachodni Tomice koło Wadowic, Tęgoborze koło Nowego Sącza, Rytro Stebnicka*
KFP 9 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1937
KFP 9 Polska Łomnicki M.A. 1913, Stebnicka 1976
KFP 9 «Pomorze» Schmidt G. 1935b, Müller P. 1937
KFP 9 «Prusy» Siebold 1847, Zebe G. 1852, Lentz 1857
KFP 9 «Śląsk» Schilling 1829b, Kuhnt 1912, Polentz 1942
KFP 9 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884