Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Diastictus vulneratus (Sturm, 1805)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek rozmieszczony głównie w Europie Wschodniej i Środkowej, na północ docierający do południowych części Anglii i Szwecji, na zachód do Francji północnej i środkowej, a na południe do Włoch i Półwyspu Bałkańskiego, wykazywany także z Syberii Zachodniej. W Polsce znany z nielicznych, rozproszonych stanowisk. Występuje na obszarach nizinnych i w niższych położeniach górskich. Zasiedla głównie gleby piaszczyste, rzadziej margliste. Poławiany od kwietnia do lipca oraz pojedynczo na jesieni, wśród rozkładających się szczątków roślinnych i pod kamieniami. Bionomia nie znana.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 9 Pobrzeże Bałtyku Koszalin Lüllwitz 1916
KFP 9 Pobrzeże Bałtyku Gdańsk Horion 1958
KFP 9 Pojezierze Pomorskie Schmidt G. 1935, Kleine 1940, Horion 1958
KFP 9 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910, Koerth 1916b, Szulczewski 1922, Riabinin 1952, Horion 1958
KFP 9 Nizina Mazowiecka Warszawa-Bielany Hildt 1896
KFP 9 Dolny Śląsk Letzner 1888, Gerhardt 1904, Gerhardt 1910
KFP 9 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kraków Horion 1958
KFP 9 Wyżyna Lubelska Puławy Jakobson 1915b
KFP 9 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1937
KFP 9 Polska Łomnicki M.A. 1913, Stebnicka 1976
KFP 9 «Pomorze» Horion 1951
KFP 9 «Prusy» Dommer 1850, Lentz 1857, Horion 1951
KFP 9 «Prusy Zachodnie» Horion 1958
KFP 9 «Śląsk» Zebe G. 1852, Kuhnt 1912, Horion 1951