Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Maladera holosericea (Scopoli, 1772)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek ksero- i termofilny, rozsiedlony głównie w południowo-wschodniej i środkowej części Europy, na zachód docierający do Francji i Hiszpanii północno-wschodniej, a na wschód do Syberii Zachodniej i lasostepów Kirgizji i Uzbekistanu. W Polsce prócz wyższych partii górskich występuje prawdopodobnie na całym obszarze, nie wykazywany jednak jeszcze z prawie połowy krain. Zamieszkuje suche tereny piaszczyste na obszarach nizinnych i podgórzach. Pojawia się po przezimowaniu w kwietniu i przeżywa do lipca, nowe pokolenie ukazuje się we wrześniu i październiku. Poławiany na trawiastych zboczach, pobrzeżach lasów i wód pod płatami mchów, kamieniami, w górnej warstwie gleby i wśród przyziemnej roślinności. Obserwowano loty po zachodzie słońca i o zmierzchu; przylatuje do światła.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Fricken 1880, Helm 1901, Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie (Zumpt 1931, Schmidt G. 1935, Schmidt G. 1936, Engel 1938); Pojezierze Mazurskie (Kugelann 1792, Lentz 1857, Lentz 1879, Horion 1958); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910, Koerth 1916b, Dorn 1919, Szulczewski 1922, Gruhl 1933, Myrdzik 1933); Nizina Mazowiecka (Tenenbaum 1929, Mazur S. i Szyszko 1971); Podlasie: Mielnik nad Bugiem (Stebnicka*); Dolny Śląsk (Kelch 1846, Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910, Polentz 1935, Polentz 1936e, Polentz 1937); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1852, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910, Polentz 1937); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Łomnicki M.A. 1886, Kulczyński W. 1873, Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: Rytwiany (Varendorff 1917b); Wyżyna Lubelska: Puławy (Jakobson 1915b); Roztocze: Pasieki woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1937), Krempna woj. Krosno (Stebnicka*); Pieniny: Krościenko (Stebnicka 1976b); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1958, Stebnicka 1976b); «Prusy» (Siebold 1847); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1888); «Śląsk» (Weigel 1806, Rendschmidt 1853, Letzner 1854b, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886); «Galicja Północna» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873)