Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Anisoplia agricola (Poda, 1761)
Opis w KFP:
[tom 9]
Gatunek występujący w Europie południowo-wschodniej i w południowo-wschodniej części Europy Środkowej, na Kaukazie, w Azji Mniejszej, Armenii i Syberii Zachodniej. W Polsce chrząszcz nadzwyczaj rzadko spotykany, znany z kilku stanowisk w południowej części kraju, przy tym dane o rozmieszczeniu na Nizinie Sandomierskiej i w Beskidzie Zachodnim oparte są na znaleziskach sprzed przeszło stu lat i wymagają potwierdzenia nowymi materiałami. Wzmianka Z. Stebnickiej (1978), jakoby omawiany gatunek był wykazany z okolic Poznania, nie ma w piśmiennictwie uzasadnienia. Zasiedla gleby gliniaste i czarnoziemy w strefie lasostepu. Larwy żyją w glebie, odżywiając się korzeniami traw i roślin, zielnych. Cykl rozwojowy trwa około dwu lat. Postacie dorosłe poławiane są w lecie.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Dolny Śląsk: Brzeg, Oława (Horion 1958, Szymczakowski 1965, Stebnicka 1978); Wyżyna Małopolska: Krzyżanowice (Szymczakowski 1965, Stebnicka 1978); Nizina Sandomierska: okolice Rzeszowa (Schaitter 1870); Beskid Zachodni: Bestwina woj. Katowice (Wachtl 1870); Polska (Kulwieć 1907, Stebnicka 1978); «Prusy» (Lentz 1857, Lentz 1879, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Reitter 1909, Kuhnt 1912, Kolbe H. 1931, Franz 1936); «Prusy Wschodnie» (Dommer 1850, Zebe G. 1852, Seidlitz 1888); «Śląsk» (Horion 1951, Horion 1958); «Królestwo Polskie» (Korb 1911)