Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Anisoplia austriaca (Herbst, 1783)
Opis w KFP:
[tom 9]
Gatunek pontyjski, zamieszkujący głównie Europę południowo-wschodnią, na zachód docierający do Węgier, Austrii i Słowacji, a na wschód do Armenii i Iranu północnego. W Polsce dotychczas z całą pewnością jeszcze nie stwierdzony. Z uwagi na rozmieszczenie ogólne dane o występowaniu na Pobrzeżu Bałtyku i w Prusach są niewiarygodne. Ogólnikowe doniesienie sprzed prawie 50 lat o zasiedleniu Śląska nie znalazło później potwierdzenia. O występowaniu omawianego gatunku na tych obszarach wątpi kilku autorów (Seidlitz 1888, Schilsky 1909, Horion 1958). Również budzi wątpliwości wzmianka o stanowisku w okolicy Lublina — powinna być zrewidowana prawidłowość oznaczenia okazów dowodowych. Uważany, zwłaszcza w europejskiej części ZSRR, za groźnego szkodnika zbóż.
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Powiązane publikacje:

Bach M. 1851. Käferfauna für Nord- und Mitteldeutschland mit besonderer Rücksicht auf die preussischen Rheinlande. I. Band, 2. Lieferung. Coblenz, str. 337-414. – F, S: 3, 4, 12.

Honczarenko J. 1977. Wpływ niektórych zabiegów chemicznych na entomofaunę gleby. W: Entomologia a ochrona środowiska. Warszawa, str. 205-212. – F.

Kolbe H. 1931. Über thermophile Relikte aus der Tertiärzeit und der Postglazialzeit. Zool. Anz., Leipzig, 95, str. 113-136. – F.

Korb E. 1911. Walka ze szkodnikami. Najważniejsze choroby i uszkodzenia, obserwowane w czasie kwitnięcia i dojrzewania główniejszych roślin polnych. Ent. Pol., Łódź, 1 (2), str. 50-54, rys. 9-30. – F.

Kuhnt P. 1912. Illustrierte Bestimmungs-Tabellen der Käfer Deutschlands. Ein Handbuch zum genauen und leichten Bestimmen aller in Deutschland vorkommenden Käfer. Lieferung 2-16. Stuttgart, str. 65-1138, 10350 rys. – F, S: 13.

Kulwieć K. 1907. Chrząszcze Polskie. Klucz do określania owadów tęgopokrywych dla użytku młodzieży, amatorów i ogrodników. Warszawa, 230 str., 47 rys. – F.

Lentz [F. L.]. 1857. Neues Verzeichniss der Preussischen Käfer. Königsberg, 170 str.; również: N. Preuss. Prov.-Bl., A. F., Königsberg, 11-1857, str. 45-64, 124-138, 248-273, 12-1857, str. 27-43, 109-126, 165-174. – F.

Lentz [F. L.]. 1879. Catalog der Preussischen Käfer neu bearbeitet. Beitr. Naturk. Preuss., Königsberg, 4, II + 64 str. – F. pdf icon

Pfeil O. 1857. Die Käferfauna Ost- und Westpreussens. Ent. Ztg., Stettin, 18, str. 52–60. – F.

Reitter E. 1909. Fauna Germanica. Die Käfer des Deutschen Reiches. II. Band. Schr. Dtsch. Lehrerver. Naturk., Stuttgart, 24, 392 str., 70 rys., tt. 41–80. – F, S: 5, 8, 9.

Schilsky J. 1888. Systematisches Verzeichnis der Käfer Deutschlands mit besonderer Berücksichtigung ihrer geographischen Verbreitung. Zugleich ein Käfer-Verzeichnis der Mark Brandenburg. Berlin, VII + 159 str. – F.

Siebold C. Th. E. v. 1847. Beiträge zur Fauna der wirbellosen Thiere der Provinz Preussen. (Zehnter Beitrag). Die preussischen Käfer. N. Preuss. Prov.-Bl., Königsberg, 3, str. 203–219, 350–367, 419–451. – F, S: 19.

Zebe G. 1852. Synopsis der bisher in Deutschland aufgefundenen Coleoptera. Ent. Ztg., Stettin, 13, str. 129–136, 161–176, 209–216, 241–256, 289–296, 329–336, 369–376, 409-416, 455–462. – F.