Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anisoplia austriaca (Herbst, 1783)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek pontyjski, zamieszkujący głównie Europę południowo-wschodnią, na zachód docierający do Węgier, Austrii i Słowacji, a na wschód do Armenii i Iranu północnego. W Polsce dotychczas z całą pewnością jeszcze nie stwierdzony. Z uwagi na rozmieszczenie ogólne dane o występowaniu na Pobrzeżu Bałtyku i w Prusach są niewiarygodne. Ogólnikowe doniesienie sprzed prawie 50 lat o zasiedleniu Śląska nie znalazło później potwierdzenia. O występowaniu omawianego gatunku na tych obszarach wątpi kilku autorów (Seidlitz 1888, Schilsky 1909, Horion 1958). Również budzi wątpliwości wzmianka o stanowisku w okolicy Lublina — powinna być zrewidowana prawidłowość oznaczenia okazów dowodowych. Uważany, zwłaszcza w europejskiej części ZSRR, za groźnego szkodnika zbóż.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Braniewo (Siebold 1847, Bach 1851, Lentz 1857, Lentz 1879, Pfeil 1857, Kolbe H. 1931); Wyżyna Lubelska: Felin koło Lublina (Honczarenko 1977); Polska (Kulwieć 1907); «Śląsk» (Kolbe H. 1931); «Królestwo Polskie» (Korb 1911); «Prusy» (Zebe G. 1852, Schilsky 1888, Reitter 1909, Kuhnt 1912, Noskiewicz 1930)

Uwagi:
Pobrzeże Bałtyku: Stanowiska wątpliwe