Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anisoplia bromicola (Germar, 1817)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek rozmieszczony od Azji Mniejszej i Europy południowo-wschodniej po Włochy, Węgry i Czechosłowację. Wszędzie rzadko i sporadycznie spotykany. W Polsce dotychczas nie stwierdzony. Omyłkowo wykazany przez I. Schaittera (1870) z okolic Rzeszowa, według M. Nowickiego (1873) na podstawie źle oznaczonego okazu, przy tym autor ten stwierdza, że omawiany gatunek w Galicji nie występuje.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 9 Nizina Sandomierska okolice Rzeszowa Schaitter 1870