Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anisoplia lata Erichson, 1847
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek rozmieszczony w Europie południowo-wschodniej i w południowo-wschodniej części Europy Środkowej. Ranga taksonomiczna omawianego gatunku i jej stosunek do A. flavipennis Brullé nie jest jeszcze ostatecznie wyjaśniona. Według Machatschke, 1972 (Coleopt Cat. Suppl., pars 66, fasc. 1) omawiany takson należy traktować jako podgatunek A. flavipennis Brullé. W Polsce chrząszcz nadzwyczaj rzadki, notowany tylko z dwu stanowisk na południu kraju. Występuje na terenach nizinnych i w niższych położeniach górskich. Larwy żyją w glebie, postacie dorosłe poławiano od maja do lipca na trawach i zbożach. Zaliczany do szkodników upraw zbożowych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Related publications:

Franz H. 1936. Die thermophilen Elemente der mitteleuropäischen Fauna und ihre Beeinflussung durch die Klimaschwankungen der Quartärzeit. Zoogeographica, Jena, 3, str. 159-320, 6 rys., 3 mapy. – F.

Gerhardt J. 1910. Verzeichnis der Käfer Schlesiens preussischen und österreichischen Anteils, geordnet nach dem Catalogus coleopterorum Europae vom Jahre 1906. Dritte, neubearbeitete Auflage, Berlin, XVI + 431 str. – F. pdf icon

Horion A. 1959. Tenebrioides mauretanicus L. und Ten. fuscus Gze. W: Beiträge zur Vorratsschutzforschung herausgegeben von der Gesellschaft für Vorratsschutz e. V., Berlin-Steglitz anlässlich des 75. Geburstages ihres 1. Vorsitzenden und Begründers Professor Dr. Friedrich Zacher am 18. Juni 1959. Berlin, str. 37-39. – F.

Kuntze R. 1936. Krytyczny przegląd szkodników z rzędu chrząszczy zarejestrowanych w Polsce w latach 1919-1933. Roczn. Ochr. Rośl., Warszawa, 3 (2), str. 1-116. – F.

Letzner K. 1889. Fortsetzung des Verzeichnisses der Käfer Schlesiens. Z. Ent., Breslau, N. F., 14, str. 237-284. – F.

Łomnicki M. [A.]. 1913. Wykaz chrząszczów czyli Tęgopokrywych (Coleoptera) ziem polskich. (Catalogus coleopterorum Poloniae). Kosmos, Lwów, 38, str. 21–155. – F. pdf icon

Ruszkowski J. [W.]. 1950. Fauna roślinożerna łanów zbożowych w Polsce w okresie dwudziestolecia 1919-1939. Ann. UMCS, E, Lublin, Suppl. II, 95 str., 15 mapek. – F.

Stebnicka Z. 1978. Żukowate – Scarabaeidae. Grupa podrodzin: Scarabaeidae pleurosticti. W: «Klucze do oznaczania owadów Polski», XIX, 28b. Warszawa, 63 str., 238 rys. – F.

Tenenbaum Sz. 1918. Dodatek do spisu chrząszczy z Ordynacyi Zamojskiej. Pam. Fizyogr., Warszawa, 25, 35 str. – F. pdf icon

Tenenbaum Sz. 1923. Przybytki do fauny chrząszczów Polski od roku 1913. Rozpr. Wiad. Muz. Dzieduszyckich, Lwów, 7-8, str. 136–186. – F. pdf icon