Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anisoplia villosa (Goeze, 1777)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek europejski, znany z Półwyspu Iberyjskiego, południowej i środkowej części Francji, Holandii, Szwajcarii, południowej części Europy Środkowej oraz z Rumunii. W Polsce notowany tylko z trzech krain w zachodniej części kraju. Wzmianka o wykazaniu w ubiegłym stuleciu z okolic Lądka Zdroju (Stebnicka 1978) jest błędna, gdyż odnośnie dane (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, 1889, Gerhardt 1910) odnoszą, się do stanowiska «Landecke» położonego przy ujściu Ostrawicy do Odry na terenie Moraw. Występuje w dolinach rzecznych, na polanach śródleśnych, pobrzeżach lasu i na polach uprawnych. Zasiedla głównie gleby piaszczyste. Postacie dorosłe ukazują się w maju i przeżywają do sierpnia.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.