Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anomala dubia (Scopoli, 1763)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek rozpowszechniony prawie w całej Europie z wyjątkiem skrajnych części północnych i południowych. W Polsce występuje prawdopodobnie na całym obszarze z wyjątkiem wyższych partii górskich, nie notowany jednak jeszcze z niektórych krain. Występuje na glebach piaszczystych i gliniasto-piaszczystych. Cykl rozwojowy dwuletni. Larwy żyją w glebie. Postacie dorosłe poławiane są od maja do sierpnia. Odbywa loty w słoneczne dni i pogodne wieczory. Uważany za szkodnika upraw polowych i sadów.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Fricken 1880, Brischke 1888, Brischke 1894, Enderlein 1908, Lüllwitz 1914, Lüllwitz 1916, Schirmer 1916, Węgrzecki 1932, Dreyfeldt 1933, Burzyński J. 1971, Burzyński J. 1973), Ustka (Stebnicka*); Pojezierze Pomorskie (Brischke 1887, Kéler 1927, Schmidt G. 1935, Engel 1938, Kleine 1940, Sierpiński 1969, Sierpiński 1971b); Pojezierze Mazurskie: Wejsuny i Wierzba koło Rucianego (Stebnicka*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Uechtritz 1844, Riedel 1893, Schmidt H. 1908, Koerth 1916b, Szulczewski 1922, Kéler 1927, Myrdzik 1933, Ruszkowski J.W. 1933, Minkiewicz 1935, Węgorek 1957, Łącki 1959, Łącki 1960, Węgorek i Wilusz 1959, Kadłubowski i Czalej 1962, Kagan i in. 1963b, Górny 1968, Górny 1968b, Górny 1968c, Sierpiński 1969, Burzyński J. 1971, Burzyński J. 1973); Nizina Mazowiecka (Tenenbaum 1923, Tenenbaum 1927, Ruszkowski J.W. 1933, Minkiewicz 1935b, Siemaszko W. 1937, Dominik 1952, Pruski 1966, Sierpiński 1969, Burzyński J. 1971, Burzyński J. 1973); Podlasie: Białystok, Siedlce (Sierpiński 1969), Parczew (Stebnicka*); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d); Dolny Śląsk (Kelch 1846, Scholz E. 1906, Scholz E. 1907, Scholz E. 1908, Kolbe W. 1927, Kolbe W. 1931, Polentz 1937, Sierpiński 1969); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Lgocki 1908, Stefek 1939, Sierpiński 1969); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Anonim 1867b, Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Pongrácz 1923, Sierpiński 1969); Wyżyna Małopolska (Jakobson 1915b, Varendorff 1917b, Ruszkowski J.W. 1933, Ruszkowski J.W. 1935, Ruszkowski J.W. 1935g, Minkiewicz 1935b, Dominik 1954c, Karczewski 1962b, Sierpiński 1969, Burzyński J. 1971, Burzyński J. 1973); Wyżyna Lubelska (Jakobson 1915b, Węgorek 1949, Ruszkowski J.W. 1950, Honczarenko 1959, Honczarenko 1962, Honczarenko 1964, Riabinin 1959, Riabinin 1965, Ziarkiewicz 1961, Sierpiński 1969); Roztocze (Tenenbaum 1913, Tenenbaum 1918, Tenenbaum 1923); Nizina Sandomierska: Szarów i Kłaj koło Bochmi (Stebnicka*); Sudety Zachodnie: Karkonosze (Zacharias 1890); Beskid Zachodni (Wachtl 1870, Kotula 1873, Stobiecki 1883, Pawłowski J. 1967), Gdów koło Myślenic (Stebnicka*); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1937, Sierpiński 1969); Tatry (Łomnicki M.A. 1886); Polska (Łomnicki M.A. 1886, Łomnicki M.A. 1913, Kulwieć 1907, Tenenbaum 1923, Kuntze i Noskiewicz 1926, Kolbe W. 1927, Winkler A. 1929, Kuntze R. 1936, Nunberg 1951, Stebnicka 1978); «Pomorze» (Schilsky 1888); «Prusy» (Kugelann 1792, Siebold 1847, Dommer 1850, Lentz 1853, Lentz 1857, Lentz 1879, Schilsky 1909); «Prusy Zachodnie» (Brischke 1883); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1888); «Śląsk» (Weigel 1806, Rendschmidt 1853, Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1909, Gerhardt 1909e, Gerhardt 1910, Schilsky 1909, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Pongrácz 1923); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Wschodnia» (Nowicki M. 1858); «Galicja Północna» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Beskidy» (Roger 1856, Gerhardt 1910)

Uwagi:
Nizina Mazowiecka: Dembe Wielkie — locus typicus! dla Anomala aenea a. nigra Tenenb.;
«Śląsk»: — terra typica! dla Anomala aenea var. nigra Letz.;