Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anomala vitis (Fabricius, 1775)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek występujący głównie w Europie południowo-wschodniej, na zachód docierający do Szwajcarii południowej, Włoch północno-wschodnich, Austrii, Węgier i Czechosłowacji. W Polsce gatunek z całą pewnością jeszcze nie stwierdzony. Notowany przed przeszło 50, a nawet 100 laty, z pojedynczych stanowisk w czterech krainach, dane te jednak wymagają potwierdzenia nowymi materiałami. Według Z. Stebnickiej (1978) występowanie omawianego gatunku u nas jest mało prawdopodobne. Zasiedla głównie gleby piaszczyste i kamieniste. Larwy żerują na korzeniach traw, roślin zielnych i krzewów. Postacie dorosłe odżywiają się liśćmi drzew i krzewów; poławiane są w czerwcu i lipcu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Rawicz (Szulczewski 1922); Podlasie: Białystok (Roubal 1910b); Górny Śląsk: Jawiszowice woj. Katowice (Wachtl 1870); Beskid Zachodni: Żywiec (Wachtl 1870); «Śląsk» (Weigel 1806)