Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Mimela junii (Duftschmid, 1805)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek o zasięgu ograniczonym do całego obszaru Włoch i Francji południowej, na północ docierający do południowej części Szwajcarii i Austrii. Występowanie w Polsce jest mało prawdopodobne. Notowany u nas przed przeszło stu laty z dwu krain południowych, prawdopodobnie na podstawie błędnego oznaczenia. Wzmianka E. Reittera (1870) o stanowisku nad Olzą jest kwestionowana przez A. Horiona (1958).
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Sandomierska (Jabłoński 1869, Schaitter 1870, Jachno 1880); Pieniny (Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1870); «Prusy» (Dommer 1850, Lentz 1857); «Prusy Wschodnie» (Fricken 1880); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913); «Galicja» (Nowicki M. 1867); «nad Olzą» (Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1889)