Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Rhizotrogus (Amphimallon) assimilis (Herbst, 1790)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek o zasięgu ograniczonym do obszarów górzystych we Francji południowej, we Włoszech, w południowej części Europy Środkowej, w Jugosławii, Rumunii i Bułgarii. W Polsce gatunek rzadko i sporadycznie spotykany. Pewne stanowiska leżą w południowej części kraju, wzmianki o występowaniu na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej wydają się być niewiarygodne. Zasiedla podgórza i góry do wysokości około 1900 m n.p.m. Larwy żerują na korzeniach traw i roślin zielnych. Postacie dorosłe ukazują się w czerwcu i żyją do sierpnia. Poławiany przeważnie na obrzeżach lasów, w parkach i ogrodach. Odbywa loty po zachodzie słońca.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 9 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Radoszkovsky 1876, Radoszkovsky 1876b, Myrdzik 1933
KFP 9 Górny Śląsk Kelch 1830, Nowotny i Polentz 1933, Torka 1934, Polentz 1936e
KFP 9 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Trzebno woj. Częstochowa Lgocki 1908
KFP 9 Sudety Zachodnie Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910, Horion 1958
KFP 9 Sudety Wschodnie Zebe G. 1852, Letzner 1889, Gerhardt 1910, Horion 1958
KFP 9 Beskid Zachodni Roger 1856, Rottenberg 1868, Wachtl 1870, Letzner 1871, Letzner 1889, Kotula 1873, Nowicki M. 1873, Stobiecki 1883, Gerhardt 1910, Pawłowski J. 1967
KFP 9 Beskid Zachodni Szczawa koło Limanowej Stebnicka*
KFP 9 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1937
KFP 9 Pieniny Przełęcz Szopka Stebnicka 1976b
KFP 9 Tatry Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1867, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Łomnicki M.A. 1886
KFP 9 Polska Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Stebnicka 1976b, Stebnicka 1978
KFP 9 «Śląsk» Kuhnt 1912, Horion 1951
KFP 9 «Karpaty» Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1884, Kuntze R. 1936
KFP 9 «Beskidy» Reitter 1870
KFP 9 «Hrabstwo Kłodzkie» Letzner 1871