Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Rhizotrogus (Amphimallon) ruficornis (Fabricius, 1775)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek rozprzestrzeniony w całej środkowej części Europy, na zachód docierający do Francji, a na południe do Włoch północnych. W Polsce chrząszcz bardzo rzadko spotykany, wykazywany z nielicznych rozproszonych stanowisk, przy tym większość danych o rozmieszczeniu oparta jest na znaleziskach sprzed przeszło stu lat i dlatego wymagają one potwierdzenia nowymi materiałami. Według Z. Stebnickiej (1978) tylko dane o rozmieszczeniu z południowej części kraju są wiarygodne. Gatunek ciepłolubny, zasiedlający tereny nizinne i pagórkowate. Larwy żerują przeważnie na korzeniach traw, zbóż i koniczyn. Postacie dorosłe odbywają loty w czerwcu i lipcu w czasie godzin rannych i popołudniowych na odkrytych stanowiskach trawiastych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.