Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Glischrochilus (Glischrochilus) quadripustulatus (Linnaeus, 1761)
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek obejmujący zasięgiem północną i środkową Europę oraz Syberię aż do Kraju nadmorskiego, w Pennoskandii dociera do skrajnych prowincji północnych, a na zachód i południe do górzystych okolic Francji oraz północnych części Włoch i Półwyspu Bałkańskiego. W Polsce dość pospolity, występujący od Bałtyku aż po Tatry, nie notowany jednak jeszcze z niektórych krain. Występuje zwykle pod korą drzew iglastych w chodnikach larw korników z rodzajów cetyniec — Blastophagus Eichh. i kornik — Ips Deg. Spotykany również na powierzchni ściętych drzew, pod odstającą korą i przy wyciekającym soku z drzew liściastych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Haase i Doms 1875, Lüllwitz 1916); Pojezierze Mazurskie (Bałazy i Michalski 1960, Okołów 1963, Mazur S. 1979); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Uechtritz 1844, Letzner 1871, Letzner 1888, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Arnold 1938, Wagner H. 1941, Bałazy i Michalski 1960, Bałazy i in. 1974, Gidaszewski 1974); Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Mokrzecki 1934), Ostrów Mazowiecki (Wiąckowski 1957b), Warszawa-Bielany (Burakowski 1982); Puszcza Białowieska: Białowieża (Mokrzecki 1934, Karpiński 1935, Karpiński 1949d); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1888); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Letzner 1888); Górny Śląsk (Kelch 1846, Kelch 1852, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1888); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Jaskrów, Potok Złoty woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: okolice Miechowa (Kulczyński W. 1873), Rytwiany (Varendorff 1917b); Wyżyna Lubelska: nadleśnictwo Gościeradów (Mazur S. 1973b, Mazur S. 1979); Roztocze: Wieprzowe Jezioro (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie: Kotlina Jeleniogórska (Letzner 1871, Letzner 1888); Sudety Wschodnie: Złoty Stok (Letzner 1871, Letzner 1888); Beskid Zachodni (Kelch 1846, Wachtl 1870, Letzner 1871, Letzner 1888, Stefek 1939, Pawłowski J. 1967, Pawłowski J. 1968); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1923c); Tatry (Łomnicki M.A. 1886, Mokrzecki 1934); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Bałazy 1966, Nunberg 1976); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1853, Lentz 1857, Horion 1960); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling 1829b, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Karpaty Wschodnie» (Miller 1868); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)

Uwagi:
Beskid Wschodni: terra typica! dla G. 4-pustulatus ab. turnicus TRella