Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Melolontha pectoralis Germar, 1824
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek występujący głównie w Europie południowej oraz na izolowanych, ciepłych terenach w Europie środkowej, na wschód docierający do Kaukazu i obszarów wokół Morza Kaspijskiego. W Polsce z całą pewnością jeszcze nie stwierdzony. Notowany z pięciu krain i ogólnikowo z Prus i Śląska, ale z uwagi na rozmieszczenie ogólne dane z Pojezierza Mazurskiego i z Prus są niewiarygodne, a o występowaniu na Śląsku i w Górach Sowich, wątpi A. Horion (1958). Inne dawne dane winny być potwierdzone nowymi materiałami, zwłaszcza wzmianki K. Stefka (1939) budzą wątpliwości, co do prawidłowości oznaczenia okazów. Występuje najczęściej w lasach i szkółkach, dębowych, lata również w dzień. Wymagania ekologiczne i bionomia podobne jak u dwu poprzednich gatunków.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: Pasłęk (Siebold 1847, Lentz 1857); Górny Śląsk: Dąbrowa Górnicza (Stefek 1939); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Olkusz (Stefek 1939, Stebnicka 1978); Sudety Zachodnie: Góry Sowie (Letzner 1889, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Żywiec (Wachtl 1870, Stebnicka 1978); «Prusy» (Zebe G. 1852, Lentz 1879); «Śląsk» (Leder 1872, Kraatz 1885, Schilsky 1888, Reitter 1909, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Stebnicka 1978)

Uwagi:
Pojezierze Mazurskie: Stanowisko wątpliwe