Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Hoplia farinosa (Linnaeus, 1761)
Opis w KFP:
[tom 9]
Gatunek o zasięgu ograniczonym głównie do obszarów górzystych w Europie południowo-wschodniej i w południowej części Europy Środkowej. W Polsce stwierdzony, lecz dane te są wątpliwe; notowany tylko z trzech stanowisk nizinnych i ogólnikowo z Prus i Galicji. Z uwagi na rozmieszczenie ogólne i wymagania środowiskowe dane o występowaniu na tych stanowiskach, jak również w Prusach, są mało prawdopodobne. Ogólnikowe wzmianki o zasiedleniu bądź Polski, bądź Galicji oparte są na stanowiskach leżących obecnie poza naszą granicą. Istnieje możliwość odkrycia go w południowej części kraju, gdyż niedawno został znaleziony w Słowacji. Występuje na pobrzeżach lasu, polanach leśnych i łąkach; poławiany w maju i czerwcu, przeważnie na kwitnących krzewach i drzewach.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Bydgoszcz i Poznań (Szulczewski 1922), Szeląg (Myrdzik 1933); Polska (Kulwieć 1907); «Prusy» (Kugelann 1792, Siebold 1847, Zebe G. 1852, Schilsky 1888, Łomnicki M.A. 1913, Kinel i Noskiewicz 1930); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Wschodnia» (Łomnicki M.A. 1913)