Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Hoplia graminicola (Fabricius, 1792b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek rozmieszczony we wschodniej i środkowej części Europy, na południe docierający do Włoch północnych, Dalmacji i Siedmiogrodu, przy tym w miarę posuwania się ze wschodu na zachód coraz rzadziej spotykany. W Polsce szeroko rozprzestrzeniony, ale występujący lokalnie. Występuje na glebach piaszczystych na wybrzeżach morskich i w pobliżu wód śródlądowych, na ugorach i w lasach sosnowych ze skąpą roślinnością. Poławiany od maja do połowy lipca na kwiatach roślin zielnych, krzewów i drzew oraz na trawach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lentz 1857, Varendorff 1912, Lüllwitz 1916, Horion 1953); Pojezierze Pomorskie (Schmidt G. 1935, Schmidt G. 1936, Engel 1938); Pojezierze Mazurskie: okolice Brodnicy (Nunberg*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Schmidt G. 1938b, Gromadzki 1969); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d); Dolny Śląsk (Kelch 1846, Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1907, Kolbe W. 1918); Wzgórza Trzebnickie: koło Międzyborza (Letzner 1889, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910, Stefek 1939); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Potok Złoty woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Góry Świętokrzyskie (Pongrácz 1923); Wyżyna Lubelska (Jakobson 1915b); Roztocze: Kornie woj. Zamość (Nowicki M. 1870, Łomnicki M.A. 1886); Nizina Sandomierska: Szarów koło Bochni (Stebnicka*); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1852); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1937); Pieniny: Krościenko (Stebnicka 1976b); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Kuntze i Noskiewicz 1926, Stebnicka 1976b, Stebnicka 1978); «Pomorze» (Horion 1951); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1852, Lentz 1879, Horion 1951, Horion 1958); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling 1829b, Rendschmidt 1853, Kuhnt 1912, Horion 1951, Horion 1958); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910)