Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek rozmieszczony od południowej części Fennoskandii przez całą Europę środkową aż do krajów śródziemnomorskich, na wschód przez Kaukaz i Azję Mniejszą sięgający po Afganistan, Iran północny i Kaszmir. Według niektórych autorów tworzy kilkanaście ras geograficznych, których rozsiedlenie nie jest dokładnie poznane. W Polsce występuje lokalnie jako rasa Oryctes nasicornis polonicus Minck, znana poza Polską jeszcze z europejskiej części ZSRR (prócz południowej Ukrainy) oraz z Rumunii północnej. U nas występuje na całym obszarze, ale tylko jako synantrop, podobnie jak na obszarach na zachód od Odry. Na południe od łuku karpackiego zasiedla również środowiska naturalne. Cykl rozwojowy trwa od trzech do czterech łat. W Europie południowej żyje w spróchniałych drzewach liściastych. W naszych warunkach klimatycznych larwy żyją w zgromadzonych przez człowieka grubszych warstwach rozkładających się materiałów pochodzenia roślinnego, jak na przykład w wysypiskach trocin koło tartaków, składowiskach kory i ściółce inspektowej. Postacie dorosłe ukazują się w czerwcu i lipcu; w dzień prowadzą skryty sposób życia, latają o zmroku i przylatują do światła.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916), Woliński Park Narodowy (Urbański 1956, Urbański 1960); Pojezierze Pomorskie (Majchrowicz 1965, Endrödi 1973); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910, Szulczewski 1922, Hilbert 1918, Wodziczko i in. 1938, Horion 1950, Horion 1958, Krzywiec-Rajska 1958, Prüffer 1958); Nizina Mazowiecka (Lindeman 1871, Sobieszczański 1877, Nasonov 1894), Świder koło Warszawy — w inspektach (Burakowski*); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d, Pawłowski J. 1961, Okołów 1968b); Dolny Śląsk (Kelch 1846, Letzner 1871, Letzner 1889, Müller E. 1894, Gerhardt 1898, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910, Endrödi 1938, Endrödi 1973, Stefek 1939); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Lgocki 1908), Krzeszowice (Stebnicka*); Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski Park Narodowy (Ćmak 1960); Wyżyna Lubelska: Puławy (Jakobson 1915b); Roztocze (Jachno 1880, Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska: okolice Rzeszowa (Schaitter 1870), Wałki koło Tarnowa (Stebnicka*); Beskid Zachodni (Reitter 1870, Letzner 1889, Gerhardt 1910, Chrostowski 1970); Beskid Wschodni (Trella 1937, Chrostowski 1970); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Winkler A. 1929, Kuntze R. 1936, Endrödi 1938, Dominik 1955b, Horion 1958, Stebnicka 1978); «Pomorze» (Zebe G. 1852); «Prusy» (Kugelann 1792, Illiger 1798, Sturm 1805, Siebold 1847, Zebe G. 1852, Lentz 1853, Lentz 1857); «Śląsk» (Weigel 1806, Endler i Scholz 1819, Zebe G. 1852, Kuhnt 1912, Pax 1915); «Galicja» (Nowicki M. 1867, Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886, Endrödi 1938); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Galicja Wschodnia» (Nowicki M. 1858); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Sudety» (Endrödi 1973); «Beskid Niski» (Kulczycki 1964)