Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Valgus hemipterus (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek rozprzestrzeniony w środkowej i południowej części Europy, Afryce Północnej, Azji Mniejszej, Kaukazie, Iranie i w południowej części Syberii. W Polsce na terenach nizinnych i w niższych położeniach górskich występuje prawdopodobnie na całym obszarze, nie znany jest jednak jeszcze z wielu krain. Cykl rozwojowy trwa prawie jeden rok. Larwy żerują w zmurszałym, przegrzybiałym drewnie pni i pniaków drzew liściastych, przepoczwarczenie następuje w jesieni i postacie dorosłe zimują w komorach poczwarkowych. Na wiosnę spotykane są na kwiatach roślin zielnych, krzewów i drzew.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Siebold 1847, Lentz 1857, Lentz 1879, Helm 1901, Lüllwitz 1916, Horion 1958); Pojezierze Pomorskie (Schmidt G. 1938b, Horion 1958); Pojezierze Mazurskie: Ostróda (Kugelann 1792, Lentz 1857, Lentz 1879, Horion 1958); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Siebold 1847, Lentz 1857, Lentz 1879, Letzner 1871, Letzner 1889, Schumann 1904, Tumm 1904, Rothenburg 1909, Gerhardt 1910, Koerth 1916b, Dorn 1919, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Horion 1958); Nizina Mazowiecka (Obarski 1961b, Pawłowski J. 1961); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910, Chappuis 1930); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910, Nowotny 1923e); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Jabłoński 1869); Wyżyna Małopolska: Góry Pieprzowe koło Sandomierza (Stebnicka*); Wyżyna Lubelska: Puławy (Jakobson 1915b); Roztocze (Tenenbaum 1913), Łabunie koło Zamościa (Stebnicka*); Nizina Sandomierska (Schaitter 1870, Pawłowski J. 1961); Sudety Zachodnie (Letzner 1889, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Ustroń (Kelch 1846), okolice Bochni (Anonim 1867b); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1937); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Dominik 1955b, Stebnicka 1978); «Śląsk» (Weigel 1806, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873)