Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»



»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Gnorimus nobilis (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek rozprzestrzeniony od Anglii i Skandynawii południowej przez całą Europę środkową do Półwyspu Iberyjskiego, Włoch i górzystych obszarów Półwyspu Bałkańskiego. W Polsce występuje prawdopodobnie w całym kraju, nie znany jest jednak z niektórych krain. Występuje przede wszystkim w strefie podgórskich lasów, na terenach nizinnych lokalny, rzadko i sporadycznie spotykany. Larwy żerują w próchniejącym drewnie różnych drzew liściastych; postacie dorosłe poławiano od czerwca do sierpnia przeważnie na kwiatach roślin zielnych i krzewów. Odbywa loty w dni słoneczne.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Koerth 1916b, Szulczewski 1922); Podlasie: Mielnik nad Bugiem (Stebnicka*); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d, Pawłowski J. 1961); Dolny Śląsk (Kelch 1846, Letzner 1871, Letzner 1889, Fein i Haase 1881, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1919, Polentz 1936e); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1889, Stobiecki 1886, Gerhardt 1910, Nowotny i Polentz 1933); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Stobiecki 1886); Wyżyna Lubelska: Puławy (Jakobson 1915b); Roztocze (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie (Zeller 1841, Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie: Nowa Wieś koło Bystrzycy Kłodzkiej (Polentz 1933); Beskid Zachodni (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Wachtl 1870, Letzner 1871, Letzner 1889, Kotula 1873, Nowicki M. 1873, Stobiecki 1883, Gerhardt 1910, Pawłowski J. 1961, Pawłowski J. 1967, Stebnicka 1976b), Wojkowa koło Krynicy (Stebnicka*); Beskid Wschodni (Nowicki M. 1864, Trella 1937); Bieszczady (Stebnicka 1976b); Pieniny (Łomnicki M.A. 1886, Stebnicka 1976b); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Dominik 1955b, Stebnicka 1978); «Prusy» (Kugelann 1792, Siebold 1847, Lentz 1853, Lentz 1857); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling 1829b, Heyden i Kraatz 1889, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Karpaty» (Nowicki M. 1865); «Sudety» (Stebnicka 1976b); «Beskidy» (Reitter 1908b); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910)

Uwagi:
«Beskidy»: — terra typica! dla Gnorimus nobilis ab. cuprifulgens Reitt.;